Den nemmeste måde for jeres projektportefølje at ramme budgettet

CAPTYST PPM hjælper projektorganisationer med effektivt at indfri deres målsætninger.

Intelligent økonomi- og kontraktstyring

CAPTYST PPM gør op med traditionelle, dokumentbaserede tilgange til porteføljestyring. I stedet bygger CAPTYST PPM på én central database. Dette fjerner behovet for at konsolidere regneark og dokumenter og dermed sikres aktualitet i beslutningsgrundlaget. CAPTYST PPM lagres og opereres i skyen, opdateres i realtid og tilgås i browseren.

CAPTYST PPM LØSER EN RÆKKE OPGAVER I HELE PROJEKTPORTEFØLJEN, HERUNDER:
Budgetlægning  /  Regnskabsaflægning  /  Budgetændringer  /  Kontraktstyring  /  Revision

Moduler og apps tilgængelige i CAPTYST PPM

Budgetlægning

Budgetansvarlige aflægger budgetter for deres projekter ved at indtaste dem direkte i CAPTYST PPM. Budgetansvarlige kan sammenholde løbende ændringer i budgettet med oprindelige tilsagnsbudgetter og estimere konsekvenserne ved forskellige budgetscenarier.

Godkendelsesflows

CAPTYST PPM kan benyttes til at håndtere effektiv kommunikation af ønskede ændringer på tværs af en portefølje mellem projektejere, projektledere og øvrige ansatte.

Kontraktstyring

Projektledere kan nemt og ubesværet holde styr på kontrakter, peakperioder og essentielle dokumenter og kan se sammenhængen fra nuværende kontrakter til budgetter og modtagne fakturaer direkte i CAPTYST PPM.

Opfølgning på forbrug og færdiggørelsesgrad

Forbrug bliver tilkoblet og påført kontrakter, hvilket gør det nemt for projektlederne at kontrollere om de fakturerede beløb matcher den faktiske værdi skabt i projektet.

Prisudvikling

Finansieringsgrundlaget for et projekt bliver typisk beregnet på baggrund af udviklingen i et bestemt prisindeks. CAPTYST PPM kan benyttes til at beregne det forventede, fremtidige finansieringsbehov og følge op på hvorvidt den forventede prisudvikling stemmer overens med virkeligheden.

Andre moduler og apps i CAPTYST PPM:

Øjebliksbillede   •   Øjebliksbillede   •   Øjebliksbillede   •   Øjebliksbillede   •   Øjebliksbillede

6 måder hvorpå CAPTYST PPM skaber værdi

1) Effektiv økonomistyring

Effektivt flow af information og minimering af behovet for tilbagevendende indhentning og konsolidering af regneark giver effektiviseringsgevinster i forbindelse med økonomistyring og håndhævelse af governance.

2) Bedre dokumentation over for ekstern revision

Revisionen kan få direkte adgang til CAPTYST PPM og kan nemt tilgå budgetter, dokumentation o.lign. Systemet har imponeret revisorer og er blevet fremhævet som best practice.

3) Bedre indsigt i behov for finansiering og muligheder for at allokere finansiering

Større gennemsigtighed gør det muligt at identificere ubrugte ressourcer og finansiering i porteføljen samt allokere dette til projekter med størst behov. Dette er med til at sikre at finansiering først optages, når der er et reelt behov. Omkostninger ifm. forhastet eller forsinket indhentning af finansiering minimeres.

4) Færre budgetoverskridelser

Ved konstant at have det aktuelle overblik over økonomien i hele porteføljen, opnår ledelsen en unik mulighed for at gribe tidligt ind i projekter, hvor det faktiske forbrug overskrider det budgetterede.

5) Nemmere kontrol med eksterne leverandører

Projektlederens opdaterede overblik over sammenhænge mellem indgåede aftaler og modtagne fakturaer bidrager til at fejlagtig fakturering fra leverandører synliggøres, og dermed minimeres tab.

6) Glade projektledere og glad ledelse

Effektiv og enkel kommunikation om økonomi og kontrakter letter alles hverdag og skaber bedre tid til at projektejere og -ledere kan fokusere på at skabe den værdi deres projekt er sat i verden for at levere.

Organisationer skaber værdi med CAPTYST PPM

Hvad siger vores kunder?

"CAPTYST PPM har givet os effektiv økonomistyring og governance – det har imponeret vores revision. Samtidig er hverdagen blevet nemmere for både projektledere og ledelse."

Berit Steenstrup Damm

Økonomi- og Proceschef, Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg

"Efter at have været på et tre dages introduktionskursus til et stort ERP system, var det en sand fornøjelse at blive introduceret til CAPTYST PPM. Det var nemt at bruge, relevant for hvad jeg laver, og det blev med det samme klart, hvorfor vi havde behov for det."

Projektleder, Region Hovedstadens Psykiatri

Kom i gang i dag

CAPTYST PPM hjælper din organisation med at opnå indsigt i økonomien på tværs af projektporteføljen og undgå budgetoverskridelser

Bestil demo

C A P T Y S T  |  København

Østergade 17, 2. sal
1100 København K, Danmark
Tlf: (+45) 30 66 17 75
E-mail: [email protected]

C A P T Y S T  |  Aarhus

Skæringvej 88,
8520 Lystrup Danmark

Tlf: (+45) 30 66 17 75
E-mail: [email protected]

V i r k s o m h e d e n

Copyright © 2015-2019, Captyst ApS | Persondatapolitik | Sitemap | CVR: DK37185698